You, the petitioner
Foto petitie klein

Kindgebonden Onderwijs Budget

5,873 signatures

Alle kinderen, vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers in de leer/kwalificatieplichtige leeftijd die geen gebruik maken van bekostigd onderwijs zouden zelf direct ZEGGENSCHAP moeten hebben over de besteding van beschikbaar schoolbudget; het Kindgebonden Onderwijs Budget. Zo kunnen zij zelf scholen oprichten die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en hun pedagogische wensen en inzichten.

Petition

We

Ouders, (leer/kwalificatieplichtige) kinderen, leerkrachten, docenten en sympathisanten,

 

observe

Dat: De behoefte bestaat te kunnen kiezen voor andere vormen dan bekostigd onderwijs; Ouders en kinderen gebruik willen kunnen maken van de mogelijkheid van vrijheid van onderwijs zoals beschreven in artikel 23 van de Grondwet; Belastinggeld, bedoeld voor alle leer/kwalificatieplichtige kinderen nu terugstroomt in de staatskas, als gekozen wordt voor ander dan regulier bekostigd onderwijs en dit voor ouders grote financiële consequenties heeft.

 

and request

Dat er een Kindgebonden Onderwijsbudget (KOB) komt voor alle kinderen die de leer/kwalificatieplichtige leeftijd hebben, maar kiezen voor andere vormen van educatie;
Het bedrag gelijk te stellen aan het bedrag dat beschikbaar is voor kinderen die bekostigd onderwijs volgen; Dat ouders en kinderen de vrijheid krijgen om hiermee zelf passend onderwijs "in te kopen" in de vorm van bijv. docenten, instellingen, of andere vormen van onderwijs

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2021-07-31 
Lead petitioner:
Hannah de Vos - Beckers  
Organisation:
Infini.nu i.s.m. met initiatiefgroep KOB (Hannah Vos – Beckers, Hans Stam, Michaël de Vos, Antoon Wuestman, Karin Vosters en Baudy Wiechers) Sinds 2017 is Marieke van Soest contactpersoon in plaats van Baudy Wiechers. 

History

Signatures

Updates

ouders zeggenschap, niet geld in handen

De initiatiefwet Meer ruimte voor nieuwe scholen, gaat waarschijnlijk echt zeggenschap aan ouders geven. Het Kindgebondenbudget beoogde al om ouders rechtstreeks zeggenschap te geven over aan welke school het onderwijsbudget voor hun kind(eren) betaald dient te worden. Er zijn steeds meer ouders die zelf schoolgeld betalen omdat de school van hun keuze niet voldoet aan de eisen die de inspectie (zelfstandig) aan financiering van de school.

+Read more...

Wij hopen dat dit op korte termijn niet meer nodig is.

2016-03-23